islam-və-küfr-diyarı

İbn Teymiyyə (Allah ona rəhm etsin) hicrət mövzusunda İslam diyarının küfr diyarından ayrılmasını şərh edərək buyurur: "Artıq Peyğəmbər ﷺ buyurmuşdur: “Məkkənin fəthindən sonra hicrət yoxdur, sadəcə cihad və niyət vardır. Döyüşə çağırıldığınız zaman döyüşə gedin”. Həmçinin digər hədisdə isə buyurmuşdur: “Düşmənlə döyüş olduqca hicrətin ardı da kəsilməz”. Bu hədislərin hər ikisi haqdır. Birinci hədisdə məqsəd onların başlarına gəlmiş hicrətdir. Yəni, Məkkədən və digər ərəb diyarlarından Mədinəyə hicrətdir.

ardını oxu 670 oxunma islam-və-küfr-diyarı
Cümə namazının fərz olması

Uca Allah buyurur: “Ey iman gətirənlər! Cümə günü namaza çağırıldığınız zaman Allahı zikr etməyə tələsin və alış-verişi buraxın. Bilsəniz, bu sizin üçün nə qədər xeyirlidir”. (əl-Cumuə, 9)

ardını oxu 3057 oxunma məscidlərə getmək haqqında, islam-və-küfr-diyarı

Şeyx İbn əl-Useyminə (Allah ona rəhm etsin) sual verirlər: “Şeyx, Darul-İslam və Darul-Küfrün tərifi nədir?”

ardını oxu 1423 oxunma islam-və-küfr-diyarı