islam-və-küfr-diyarı

Müasir dövrdə Cümə namazını tərk etmək olarmı?

Cümə namazının fərz olması

Uca Allah buyurur: “Ey iman gətirənlər! Cümə günü namaza çağırıldığınız zaman Allahı zikr etməyə tələsin və alış-verişi buraxın. Bilsəniz, bu sizin üçün nə qədər xeyirlidir”. (əl-Cumuə, 9)

English

Şeyx İbn əl-Useyminin "Darul-İslam" və "Darul-Küfr" haqda fətvası

Şeyx İbn əl-Useyminə (Allah ona rəhm etsin) sual verirlər: “Şeyx, Darul-İslam və Darul-Küfrün tərifi nədir?”

English

İbn Teymiyyənin "Darul-İslam" və "Darul-Küfr" haqda fətvası

İbn Teymiyyə (Allah ona rəhm etsin)  Darul-İslamın Darul-Küfrdən ayrılmasını gözəl şərh edərək buyurur:

Bir ölkənin küfr, iman və ya fasiqlər diyarı olması həmin ölkə üçün daimi bir vəsf deyil, əksinə bu vəsf orada yaşayanlara görə dəyişən bir vəsfdir. Əhalisi möminlər və müttəqilər olan ölkə həmin zamanda Allah dostlarının diyarı sayılır. Əhalisi kafirlər olan ölkə həmin zamanda darul-küfr sayılır. Əhalisi fasiqlər olan ölkə həmin vaxtda fasiqlər ölkəsidir. Bu yerlərin əhalisi necə olsa ölkə də onlara uyğun olacaqdır. 

 (“Məcmuul-Fətava” 18/ 281 )

English