Kitablar

Müəllif: Şeyx Səid Raslan

Tərcümə: Mansur Cəlil

Müəllif: Şeyx Rabi ibn Hədi əl-Mədxali (Allah onu qorusun)
 
Tərcümə: Mansur Cəlil
 
Mərhəmətli və Rəhimli Allahın adı ilə
 
Sual: İslamda hava (bidət) əhlini və başqalarını imtahan etməyin hökmü nədir?
 

Mumeyyilər - ixvanlığın yeni siması

Kitabda mumeyyilərin yalanları və gətirdikləri şübhələr, həmçinin onlara elmi cavablar haqqında bəhs edilir