English
14.05.2016
Əssələmu aleykum va rahmətullah! Bu saytda əziyyəti keçən hər müsəlmandan Allahu Təalə razı olsun! Qardaş, beyət məsələsində bir məqam məni çox düşündürür. Əgər müsəlman olduğu halda istər prezident, istər kral və s. Allahın nazil etdiyi ilə hökm verməsə də olanlara beyət etmək vacibdirsə, dünyada bir çox zahirən müsəlman prezidentlər, krallar var. Bu müsəlmanların parçalanması anlamına gəlmirmi?
Cavab:

Va aleykumus-Sələm va rahmətullahi va bərakətu. Qısa olaraq deyilir ki, Beyət müsəlman hakimlərə olur. Bunu edənlər də "əhlul-hill və əqd" deyə tanınan elm və vəzifə əhlidir. Qalan xalq da onlara tabe olaraq beyətə daxil olur. Amma müsəlmanların dövlətlərinin çoxalmasına gəldikdə; İslamın əvvəllərində xilafət bir idi, sonralar Əndəlusda, şimali Afrikada bir neçə əmirliklər ayrıldı, lakin daha böyük fəsadların çoxalmaması üçün o vaxtın alimləri bu əmirliklərə göz yumdular və hamısına beyət olundu. Mehdi gəldikdə isə müsəlmanların hamısını birləşdirəcəkdir. Allah daha doğrusunu bilir.

ardını oxu 772 oxunma rəhbərlərə itaət
14.05.2016
əs-Sələm aleyküm. Bəzi elm tələbələri deyirlər ki, Abdulla Buxari Şeyx əl-Albanini təhqir edib, bu doğrudurmu? Mumeyyi sozunun əsli var? Sələflər bu termini işlədiblər?
Cavab:

Va aleykumus-Sələm va rahmətullah. Kim deyirsə ki, Şeyx Abdullah əl-Buxari Şeyx Albanini təhqir edib, bunu ya şeyxin kitablarından, ya da səsli dərslərindən gətirib göstərməsi ona vacib olur. Necə ki, daim özləri onlar barədə danışanlardan bu ikisindən birini tələb edirlər. Şeyx Abdullah əl-Buxari bütün sələfi şeyxlərini uca tutub ehtiram edənlərdəndir. Amma kim xəta edərsə, istər vəfat etmişlərdən olsun, istər sağ olanlardan - onun xətasını demək ona təhqir yox, heç kəsin o xətaya düşməməsi üçün nəsihətdən sayılır.

ardını oxu 746 oxunma şəxslər
13.05.2016
Assalamu aleykum va rahmatullah Tural qardaş sizin dərsiniz var idi sələfi mənhəcinin ən çox önəm verdiyi 4 qayda.Hansı alimə görə sələfi mənhəcində əsas qayda bu 4 qaydadır bunu açıqlayaradınız .Çünki sələfi mənhəcində qaydalar çoxdu axı
Cavab:

Va aleykumus-Sələm va rahmətullahi va bərakətu. O dərs şeyx Saleh əl-Fövzanın təqdimatı ilə çap olunmuş, müəllifi şeyx Abdullah ibn Silfiq əz-Zafirinin "Sələfi mənhəcinin həqiqəti" kutabından birinci dərsdən götürülmüş bir hissədir. Lakin sualda sizin də qeyd etdiyiniz kimi bu qaydalar Sələfi mənhəcində əsas qaydalardır, qaydaların hamısı deyildir. Allahdan istəyirəm ki, o kitabı keçib yekunlaşdırmağa yardım etsin.

ardını oxu 661 oxunma bidətçilərə münasibət
13.05.2016
Salam aleykum. Şeyx Fovzan Şeyx Rabiyə fitnəkar deyənlərə nə cavab verir və bu Hələbi məsləsində yeni nəsə aydınlıq gətiribmi?
Cavab:

Va aleykumus-Sələm va rahmətullah. Şeyx Saleh əl-Fövzan və digər sələfi şeyxlər eyni mənhəci daşıyan, bütün bidət əhlinə qarşı bir səfdə duran, bir-birlərini Allah üçün sevən və haqq üzərində bir-birlərini Allah üçün dəstəkləyən alimlər və elm əhlidirlər. Lakin, bir şeyxin Sələfi Əhli-Sünnə mənhəcinə qarşı olan hansısa bir müxalifə rədd etməsi, xətalarını bəyan etməsi və digər sələfi şeyxin isə bu məqamda susması, həmin müxalif kəsi dəstəkləməsi sayılmır. Əksinə, susması ilə ya rədd edənə müvafiq olduğu, ya da ola bilsin ki, o müxalif kəsin müxalifliklərindən xəbərsiz olduğu deməkdir.

ardını oxu 819 oxunma bidətçilərə münasibət, şəxslər
13.05.2016
Esselemu aleykum va rahmatullah Selefi alimlerden biri her hansi muselman bascisini tehqir ederse bu zaman selefiler o alime qarsi munasibetleri nece olmalidir ?den Allah sizi qorusun.
Cavab:

Və aleykumus-Sələm va rahmətullahi va bərakətu. Müsəlman hakimlər barədə müəyyən olaraq pis danışmaq, xətalarını və eyiblərini saymaq, minbərlərdə (xütbə deyərək), məclislərdə bunları zikr etmək və onları insanların gözündən salmaq fəsaddır, şərdir və sələf mənhəci deyildir. Bütün bunlar pis nəticələrə aparır. Bunlardan; hakimlərə qarşı çıxmağa yol açır, cəmiyyətdə anarxiya, başlı-başınalıq, xaos yaradır, hakimləri müsəlmanların gözündən salır, heybətlərini aparır, hətta dinlə bilinən xeyirli işlərdə belə onlara itaətsizliyə səbəb olur...  

ardını oxu 764 oxunma rəhbərlərə itaət
12.05.2016
salam aleykum. son zamanlar teze soz cixib. "mumeyyi" ne demekdir? Allah razi olsun
Cavab:

Va aleykumus-Sələm va rahmətullah. "Mumeyyi" (مميع) sözü və ya "təmyi" (تمييع) bu məqamda müxaiflərə qarşı səhlənkarlıq edənlərə verilən bir ad və ya vəsfdir. Sözün əsli isə ərimək, dəyişilmək sözündəndir.

ardını oxu 1650 oxunma bidətçilərə münasibət
11.05.2016
Əssələmu aleykum. Qardaş Abdullah əl Buxari Alimdirmi?və alimləri necə tanımaq olar?
Cavab:

Va aleykumus-Sələm va rahmətullah. Şeyx Abdullah əl-Buxari hədisçi, sələfi və alimdir. Buna isə böyük şeyxlər şahidlik edirlər. Şeyx hələ Mədinə İslam Universitetində magistiraturanı bitirib, doktoranturada oxuduğu illərdə Şeyx Rabi ibn Hədi əl-Mədxəli (Allah onu qorusun) onun barəsində dediklərindən:

Şeyx Abdullah əl-Buxari magistiraturanı bitirdiyi vaxtlarda allamə Rabi ibn Hədinin ona verdiyi tərif və təzkiyyə

Sual: Mədinədə Şeyx Abdullah əl-Buxarinin dərslərində oturmaq olarmı?

ardını oxu 998 oxunma şəxslər
10.05.2016
Əs sələmu aleykum. Əsli sələfi olmayan insan əhli sünnə adlanırmı? Və ya özünə sələfi deyir lakin əməllərində sələfə deyil daha çox bidət əhlinə oxşayır. Bu adama sələf demək olarmı?
Cavab:

Va aleykumus-Sələm va rahmətullahi va bərakətu. Əsli sələfi olmayan Əhli-Sünnə adlanmır. Özünə sələfi deyib bidət əhlinə oxşamaq isə çox təhlükəli bir işdir və ola bilsin ki, həqiqətən də bidətçidir. Uca Allah Qiyamət günü bu dünyada saleh, sağlam əqidəli və mənhəcli insanlarla, Peyğəmbərlərin (ona Allahın salavatı və salamı olsun) yolunda olan insanlarla dostluq etmədiyinə görə insanın özünü qınaması və peşmançılığı barədə xəbər verərək deyir ki, Qiyamət günü həmin insan deyəcək: "Vay halıma! Kaş ki, filankəsləri özümə dost tutmayaydım.

ardını oxu 761 oxunma bidətçilərə münasibət
07.05.2016
Əs sələmu aleykum qardaş bəzi elmli qardaşlar deyrki cərh və tədil fitnədir bu düzdür?
Cavab:

Və aleykumus-Sələm va rahmətullah. 

ardını oxu 819 oxunma bidətçilərə münasibət
07.05.2016
Əssələmu aleykum. Bir Kişi sağlığında Allahı söyür din ilə isteza edir Şəhadəti əla salır. Muhammad sallahu aleyhi və səlləmə dil uzadırdı. Və bunları əsəbi yox ağlı başında olduğu vaxtlarda edirdi. Və neçə dəfələrlə ona xəbərdarlıqda edilmişdiki bu cür etməsin. Bu adam dünyasın dəyişir buna cənazə namazı və ya dua edilirmi?
Cavab:

Va aleykumus-Sələm va rahmətullah. İnsan sağlığında Allahı söyər, dinlə istehza edər, şəhadəti ələ salar, Peyğəmbərə (salləllahu aleyhi və səlləm) dil uzadar və bunları da ağlı başında ikən edirsə və dəfələrlə ona xəbərdarlıq edilibsə,  bu insan öldükdə ona cənazə namazı qılınmır. Allah daha doğru bilir.

ardını oxu 764 oxunma təkfir
07.05.2016
Əssələmu aleykum qardaş.İxavanların neçə qolu var?Və hansılardı?
Cavab:

Və aleykumus-Sələm va rahmətullah. İxvanlar bu əsrdə nizamnamələri, düsturları olan ən böyük və Sələfi dəvətinə ən çox təhlükəsi olan bir firqədir. Bunlar bir neçə qismə bölünürlər, bunlar:
- bənnəiyyələr,
- qutbilər,
- sururilər.

Qutbilər də özləri Camaat-Təkfir və Hicrə, Cəməa İsləmiyyə və Tövhid, Cihad camaatına bölünmüşlər. Allah daha doğru bilir.

ardını oxu 745 oxunma bidətçilərə münasibət
07.05.2016
Asslamu aleykum. Allah Subhanahu Təala bütün müsəlmanları qorusun bidət və bidətin şərindən, fəsadlarından. Allah yeni saytınızı xeyirli bərəkətli etsin. Amin! Sual: Bidət əhlinin müsəlmanlara atdıqları şübhələrdən biri də odur ki, deyirlər ki, cahil müsəlmana kafir deməmək üçün üzrlər qazandırırsınız, bəs niyə bidət edənə bidətçi demək belə asan olub? Söhbət bidətçi dəvətçilərdən gedir. Cahil cahildir. Bilmədən edir və etdikləri günahlar özünə aiddir və yalnız özü cavab verəcək. Bidətçi dəvətçilər isə haqqı bilə-bilə, etdikləri bidətə dəvət edirlər.
Cavab:

Va aleykumus-Sələm va rahmətullah. Cahil müsəlman küfr etdikdə onun təkfirində tələsmədiyimiz kimi, eləcə də Əhli-Sünnədən olub, elmsizlik səbəbinə görə bidət edən şəxsə də bidətçi deməkdə tələsmirik. Kim müxalifliyi inadkarlıqla edərsə və ya ayə, hədis və imamların sözü ilə hüccət qaldırılar, sonra yenə də öz azğınlığında israrlılıq edərsə, bu halda həmin şəxsə təkfirdən, təbdidən (bidətçi) və ya təfsiqdən (fasiq) lazımi hökm verilir. Bunu edən isə yalnız elm əhlidir, sıravi müsəlmanlar yox.

ardını oxu 957 oxunma bidətçilərə münasibət
07.05.2016
assalamu aleykum. axi men ehtiyat babindan cahilin kesdiyi eti yemirem. bele etmek dogrudur?
Cavab:

Və aleykumus-Sələm va rahmətullah. Əgər müsəlman təkfiri vacib edən əməl edərsə, yalnız təkfirin şərtləri cəm olub və təkfirə mane olan şeylər aradan qalxdıqdan sonra o kəs təkfir oluna bilər. Buna qədər isə o müsəlmandır və müsəlmanlara aid olan şeylər ona da aiddir. Müsəlmanlara vacib olan şeylər ona da vacibdir. "Ehtiyat üçün onun kəsdiyini yemək olmaz" deyə belə bir dəlil bilmirik. Əksinə, yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi nə qədər ki, təkfir olunmayıb, əsli halına qaytarılır, o da İslamdır. Allah daha doğru bilir.

ardını oxu 741 oxunma
07.05.2016
Əssalamu aleykum va rahmatullah. Kufr ve ya şirk edən müsəlmanı təkfir etməsən belə ehtiyat üçün onun kəsdiyini yeməməyin və başqa məsələlərdə onunla ehtiyat üçün kafir kimi müamilə etməyin hökmü nədir?
Cavab:

Va aleykumus-Sələm va rahmətullahi va bərakətu. Əgər müsəlman təkfiri vacib edən əməl edərsə, yalnız təkfirin şərtləri cəm olub və təkfirə mane olan şeylər aradan qalxdıqdan sonra o kəs təkfir oluna bilər. Buna qədər isə o müsəlmandır və müsəlmanlara aid olan şeylər ona da aiddir. Müsəlmanlara vacib olan şeylər ona da vacibdir. "Ehtiyat üçün onun kəsdiyini yemək olmaz" deyə belə bir dəlil bilmirəm. Əksinə, yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi nə qədər ki, təkfir olunmayıb, əsli halına qaytarılır, o da İslamdır. Allah daha doğru bilir.

ardını oxu 750 oxunma təkfir
06.05.2016
Əs sələm aleykum və rahmətullahi və bərakətuhu Allah sizi dogru Minhəc əqidəsində bərəkətləndirsin. Sualım belədir, bəzi narazılar öz dərslərində Şeyx Albanidən stat gətirib deyirlər ki, guya Şeyx Albani hər bidət edən bidətçi deyil deyib. Zəhmət olmasa deyərdiz bunun mənbəsi varmı yoxsa necə? Mənə lazimdir ki, bu söz uydurmadir yoxsa Şeyxin sözünü bunlar belə başa düşüb? O, dərsin sahibinin bu sözü mənə çatmadı, əgər elə idisə Şeyx Albani Hədis əhli idi və hədis goturduk də, baxırdı kimdən götürür.
Cavab:

Va aleykumus-Sələm va rahmətullahi va bərakətuh.

Sizin şeyx Albanidən (Allah ona rəhm etsin) nəql etdiyiniz bu qayda doğru bir qaydadır ki, "hər bidət edən bidətçi deyildir". Bu əsrdə böyük alimlərdən olan Şeyx Rabi ibn Hədi əl-Mədxali (Allah onu qorusun) bu qaydanı əvvəlki nəsil olan sələflərin mənhəci üzərində şərh etmiş və bildirmişdir:

"Bidətə düşənlər üç qismdir:

ardını oxu 812 oxunma bidətçilərə münasibət, şəxslər
06.05.2016
As sələmu aleykum. Əli Hələbinin mənhəcində olan prablemləri qeyd edərdiz zəhmət olmasa
Cavab:

Va aleykumus-Sələm va rahmətullah. Bu cavabı oxuyun: Əli Həsən əl-Hələbi kimdir?

ardını oxu 736 oxunma şəxslər
06.05.2016
Salam aleikum və rahmətullah Həsən Hələbi kimdir?
Cavab:

Va aleykumus-Sələm va rahmətullahi və bərakətuh.

Alimlər Əli ibn Abdul-Həmid əl-Hələbini qısa olaraq aşağıdakı səbəblərə görə cərh etmişlər:

- Dinlər birliyinə, dinlər qardaşlığına, dinlər bərabərliyinə, firqələr arası yaxınlığa, demokratiyanı tətbiqə çağıran, özündə küfrlər olan "Ammən risaləsini" tərifləməsi;

- Bu risaləni İslam dinini şərh edən, özündən əvvəl belə bir risalə olmayan bir risalə adlandırması;

- Bu risaləni təriflədiyi cümə xütbəsini çap edərək, iki dəfə fəxrlə yayması;

ardını oxu 1596 oxunma şəxslər
02.05.2016
Salam aleykum. Sizden xahishim budur ki, xevaric, motezile, rafizi, sufi, eshari, matrudi, tekfir ve hicret camaati, teblig camaati ve adlarini sadalaya bilmediyim diger bidetci firqeler haqqinda, onlarin eqidesinde neyiin sehv olmasi haqqinda meqaleler hazirlayasiniz. Allah razi olsun
Cavab:

Va aleykumus Salam. Bu firqələrin hər birinin səhvləri barəsində yazsaq başqa məsələlərə vaxt qalmaz. Biz Əhli Sünnə vəl-Cəmaanın əqidəsini bilsək bütün batil firqələrin səhvlərini ayırd edə bilərik. Məsələn, Şeyxul-İslam İbn Teymiyyə (Allah ona rəhm etsin) Əhli Sünnə vəl-Cəmaanın əqidəsini gözəl şəkildə bildiyinə görə bütün firqələrə tam şəkildə rəddiyyə verə bilirdi. Ona görə də öz səhih əqidəmizi bilmək kifayət edir. Lakin, müəyyən faydaları nəzərə alaraq Allahın izni ilə batil firqələr haqda məqalələr hazırlayacağıq.

ardını oxu 756 oxunma bidətçilərə münasibət
28.04.2016
Uca Allah buyurur: Əgər müşriklәrdәn biri senden aman dilese, ona aman ver ki, Allahın sözünü eşitsin. (Tövbә sürәsi ,6-cı ayә) Siz deyirsiniz ki, Bu cür ayәlər әsli kafirlәrә aiddir, özünü islama nisbәt edәnlәrә yox.
Cavab:

İlk olaraq Şeyxul-İslam Muhəmməd ibn Abdul-Vahhəb (Allah ona rəhm etsin) sizin göstərdiyiniz mənbədə bu ayədən danışmır. Şeyxul-İslam orada ümumi şəkildə deyir ki,Qurandakı ayələrə "bunlar ancaq kafirlərə aiddir" demək olmaz. Şeyxul-İslamın cahilliyi üzr gördüyü haqqında sözləri kifayət qədərdir. Qaldı ki, İmam Şovkaniyə (Allah ona rəhm etsin) Muazın Allah Rasuluna (salləllahu aleyhi və səlləm) səcdə etməsi hədisinə dəlil gətirərək demişdir: "Cahilliyindən Allahdan qeyrisinə səcdə edən kimsə TƏKFİR OLUNMAZ". (Neylul-Əvtar, 6/ 210, 363). Allah daha yaxşı bilir.

ardını oxu 690 oxunma təkfir
28.04.2016
Uca Allah buyurur: "Əgər müşriklәrdәn biri səndən aman diləse, ona aman ver ki, Allahın sözünü eşitsin". (ət-Tövbә, 6) Şeyx Abdul-Aziz ət-Tarifi bu ayәnin tәfsirindә demişdir: "Həmin şəxs Allahın kəlamını eşitməmişdən öncə Uca Allah onu müşrik adlandırmışdır. Bu şəxs zahirdə kafirlərin əməllərini etməklə onlara bənzəmişdir. Bununla belə, həmin şəxsin daxildə olan işi Allaha aiddir. Alimlər qatında bu məsələ “adlar və əhkamlar mövzusu” adlanır. Həmin şəxs zahirdə kafirlərə bənzəmiş, bu səbəbdən zahirdə onların adına layiq olmuşdur.
Cavab:

Bu cür ayələrin demək olar ki, hamısında əsli müşrik olub heç vaxt İslama daxil olmayanlardan bəhs olunur. Əsli müşriklər isə istər onlara hüccət çatsın və ya çatmasın, istər bilən olsunlar və ya istər olmasınlar - onlar hamısı müşrikdirlər. Buna şəkk yoxdur. Bizim üzrlüdür dediyimiz insanlar isə özünü İslama nisbət edib, bu şirk əməlləri cahiliyindən edən insanlardır. Əgər onlar şirk edər və hüccətdən sonra müşrik olarlarsa, bu ayənin hökmü altına girirlər. İbrət ləfzin xüsusiliyində yox, ümumiliyindədir. Allah daha yaxşı bilir.

ardını oxu 802 oxunma təkfir

Pages