bidətçilərə münasibət

Salam aleykum. Sələf mənhəcinə müxalif olan mənhəclərdən çəkindirmək vacibdirmi?
Cavab:
Əhli-Sünnənin mənhəcinə müxalif olan hər bir mənhəcdən çəkindirmək vacibdir.
ardını oxu 1030 oxunma bidətçilərə münasibət
Səlamun aleykum. Bidət edən tənqid edildiyi zaman onun bidətləri ilə bərabər saleh əməllərini də qey etməlisən. Belə bir qayda düzgündürmü?
Cavab:
Va aleykumus-Sələmu va rahmətullah. Hər hansı bir insanın təhlükəli fikirləri, əqidəyə zidd fikirləri bəyan edilirsə, onun yaxşı əməlləri zikr edilmir. Bu adamın yaxşı əməlləri qeyd edilsə, insanlar aldanar və bu bidətçi haqda yaxşı zənnə düşə bilərlər.
ardını oxu 861 oxunma bidətçilərə münasibət
Assalamu aleykum.Exiler sualım bidet ehlinin devetçilerine salam verilmesiyle bağlıdır.Onlar bize delil olaraq kafirin salamın alınmasını gösterirler.Biz ise Keeb ibn Malikin qissesini misal getiririk.Soruşmaq isteyirem ki ,sünne imamlarından başqa deliller varmı bu meseleye aid.Allah razı olsun All
Cavab:
Va aleykumus-Sələmu va rahmətullah. Bidət əhlinin başda gedənlərinə nəinki salam verilmir, heç onun verdiyi salam belə alınmır. Müxalifləri hicrət etmək barədə Şeyx Abdullah ibn Abdur-Rahim əl-Buxarinin (Allah onu qorusun) günümüzdə olan sələf şeyxlərin də məsləhət gördüyü dərsləri var.
ardını oxu 1488 oxunma bidətçilərə münasibət
Deyirlər ki, Hucurat surəsi 6-cı ayədə deyilir: "Ey iman gətirənlər! Əgər bir fasiq sizə bir xəbər gətirsə, onu araşdırın..." Ayənin əks məfhumu budur ki, etibarlı adam sizə xəbər gətirdikdə bunu araşdırmırıq və həqiqət kimi qəbul edib inanırıq. Lakin, alimlərdən Əbu Hənifə, Nəvəvi və s.
Cavab:
əs-Sələmu aleykum. Abdur-Rahmən əs-Səədinin (Allah ona rəhm etsin) təfsir kitabında bu ayənin izahına baxsaq bu mənanı aydın görə bilərsiniz. Həmçinin, ayənin nazil olma səbəbini bilmək və nə məna verdiyini başa düşmək lazımdır. Orada deyilir ki, "xəbər gətirsə".
ardını oxu 1165 oxunma bidətçilərə münasibət
as-Salamu aleykum. Nəyə görə Əşari, Maturidi və sufilərin məscidlərinə gedib namaz qılmaq olar, amma xəvariclərin məscidlərinə getmək məsləhət deyil?
Cavab:
Va aleykumus-Sələmu va rahmətullah. Çünki, xəvariclərin zərəri daha pisdir. Belə bir qayda var; “əgər seçimdə iki zərər varsa, ən az olanı seçirsən”. Əşarilərin və digər firqələrin zərəri xəvariclərdən daha azdır. Çünki, xəvariclərin bidəti ən təhlükəli bidətlərdəndir.
ardını oxu 956 oxunma bidətçilərə münasibət, təkfir
Cərhdə icma və ya cumhur şərtdirmi?
Cavab:
Xeyr, cərhdə icma və ya cumhur şərt deyil. Bu qayda qəbul olunsa, biz görəcəyik ki, bir çox bidətçilərin cərh olunmasında icma və ya cumhur yoxdur. Təfsilatlı cərhin təadildən öndə olması cərhdə icmanın olmamasının dəlillərindədir.
ardını oxu 865 oxunma bidətçilərə münasibət
Assalamu aleykum. Allah elminizə bərəkət versin. Şəriətlə bağlı suallarda bilirik ki, susmaq icazəli deyil.
Cavab:
Va aleykumus-Sələm va rahmətullah. Şəriətdə bəzi hallarda susmağa icazə verilmişdir, məsələn, bakirə qızdan ərə getməyə razı olub-olmadığını soruşanda, o susur. Bu da razılıq əlamətidir. Amma fitnə vaxtı elm əhlinin susması -- həmin fitnənin yayılmasına göz yummaq deməkdir.
ardını oxu 759 oxunma bidətçilərə münasibət
Əs Sələmu aleykum . Allahın sizə bərəkət versin.Hizbi fikrinə düşmüş avam qardaşlarla necə davranaq? Əlaqəni kəsəkmi ?
Cavab:
Va aleykumus-Sələm va rahmətullah.
ardını oxu 959 oxunma bidətçilərə münasibət
Assalamu aleykum Allah Sizdən Razı Olsun.
Cavab:
Va aleykumus-Sələm va rahmatullah. Alimlər hansısa təhlükəli fikirli və ya bidətçi olan birindən çəkindiriblərsə, bu qeybət yox, dinə və müsəlmanlara nəsihətdir. Sələflər daim təhlükəli fikirli insanlardan, sələf mənhəcinə müxalif olanlardan çəkindiriblər.
ardını oxu 760 oxunma bidətçilərə münasibət
Əssələmu aleykum qardaş bəzi elm əhli olanlar deyirlərki cərh etmək olmaz. Və bununla bərabər özləri bəzi insanlara sufi və yaxudda həddadi deyirlər bunların dedikləri cərh deyilmi?
Cavab:
Va aleykumus-Sələm va rahmətullahi va bərakətu. Cərh və Tədili inkar edənlər, Mötəzilələr, onların yolunda olanlar və digər bidət əhlidir.
ardını oxu 763 oxunma bidətçilərə münasibət

Pages