Bidət əhlindən salamı kəsmək barəsində qədim alimlərən dəlil vardırmı?

Sual: 
Assalamu aleykum.Exiler sualım bidet ehlinin devetçilerine salam verilmesiyle bağlıdır.Onlar bize delil olaraq kafirin salamın alınmasını gösterirler.Biz ise Keeb ibn Malikin qissesini misal getiririk.Soruşmaq isteyirem ki ,sünne imamlarından başqa deliller varmı bu meseleye aid.Allah razı olsun Allah sizi xeyirle mükafatlandırsın.Assalamu aleykum.
Cavab: 

Va aleykumus-Sələmu va rahmətullah. Bidət əhlinin başda gedənlərinə nəinki salam verilmir, heç onun verdiyi salam belə alınmır. Müxalifləri hicrət etmək barədə Şeyx Abdullah ibn Abdur-Rahim əl-Buxarinin (Allah onu qorusun) günümüzdə olan sələf şeyxlərin də məsləhət gördüyü dərsləri var. Bu dərslərin kitab formasında çapı da mövcuddur. Orda isə qədim alimlərdən bidətçidən salamı kəsmək barəsində dəlillər gətirilir. Dəlillərin birində müxaliflərdən biri sələf aliminə məsciddə salam verəndə şeyx onun əlini göydə qoyub salamını almamış və ona demişdir: "Ey filankəs, əgər aramızda olan dünya məsələsi olsaydı, onu yoluna qoymaq olardı, lakin aramızda olan din məsləsidir. Ona görə sənin salamını aımıram".