bidətçilərin üslubları

Həddadilərin xüsusiyyətləri - Şeyx Rabi ibn Hədi əl-Mədxali

Allaha həmd olsun! Allahın Elçisinə, ailəsinə, onun səhabələrinə və onlara tabe olanlara Allahın salavatı və salamı olsun!

Bundan sonra...

English

Azərbaycanda olan bəzi elm tələbələrinin düşdüyü zəlalətlər

1. Bidət əhlinin “Geniş mənhəcə dəvət” və “Biz (şəxsləri) düzəltməli, lakin onları cərh etməməliyik” qaydası; Daha ətraflı: “Geniş mənhəc” prinsipi

English

Bidətçilərin müdafiəsi üçün əqidə və mənhəc arasında fərq qoyulması

Hələbinin bidətçiləri müdafiə etmək üslublarından biri də əqidə və mənhəc arasında fərq qoymasıdır.

English

Pages