Təkfir

"Hz. Hüseyn və İbn əz-Zubeyr zalım rəhbərə qarşı çıxıblar" şübhəsi

Şübhə olaraq deyirlər ki, "Hüseyn ibn Əlinin Yəzid ibn Müaviyəyə qarşı, Abdullah ibn əz-Zubeyrin Həccaca qarşı və İbn Əşəsin Həccaca və Abdul-Məlik ibn Mərvana qarşı çıxmışlar, deməli zalım rəhbərə qarşı çıxmaq olar"

Undefined

"Hər şirk edən müşrikdir" şübhəsi

"Şübhə olaraq deyirlər ki, "hər şirk edən müşrikdir".

English

"Cahilə salam vermək olmaz" şübhəsi

Şübhə atırlar ki, "cahilə salam vermək olmaz".

English

Pages