Təkfir

"İbn Teymiyyə tövhiddə üzr məsələsində xəta edib" şübhəsi

Şübhə olaraq deyirlər ki, "İbn Teymiyyə tövhiddə üzr məsələsində xəta edib".

English

"Hz. Hüseyn və İbn əz-Zubeyr zalım rəhbərə qarşı çıxıblar" şübhəsi

Şübhə olaraq deyirlər ki, "Hüseyn ibn Əlinin Yəzid ibn Müaviyəyə qarşı, Abdullah ibn əz-Zubeyrin Həccaca qarşı və İbn Əşəsin Həccaca və Abdul-Məlik ibn Mərvana qarşı çıxmışlar, deməli zalım rəhbərə qarşı çıxmaq olar"

Undefined

"Hər şirk edən müşrikdir" şübhəsi

"Şübhə olaraq deyirlər ki, "hər şirk edən müşrikdir".

English

Pages