Bidətçilərlə münasibət

"Hədislər Peyğəmbərin dönəmində deyil, sonradan yazılmışdır" şübhəsi

Şübhə olaraq deyirlər ki, "Hədislər Peyğəmbərin ﷺ dönəmində deyil, sonradan yazılmışdır. Ona görə də hədislərə etimad etmək olmaz".

English

"Hədislər Əməvi və Abbasilərin dövründə dəyişdirilib" şübhəsi

Özlərinə "Qurani" deyənlər iddia edirlər ki, hədisləri Əməvi və Abbasi xəlifələri dönəmində xəlifələr həmin hədislərin mətnlərini və isnadlarını dəyişmiş, xilafətlərinin qorunması üçün özlərinə sərf edən hədislər uyduraraq onlara müdaxilə etmişlər.

English

"Qurandan sonra heç bir kəsin sözlərinə ehtiyac yoxdur" şübhəsi

Şübhə olaraq bu ayəni gətirir “Biz Kitab­da heç bir şeyi nəzərdən qaçır­ma­dıq. Sonra on­lar Rəbbinin hü­zuruna top­la­na­caq­lar”. (əl-Ənam, 38) və belə deyirlər: “Burada “şey” qeyri müəyyənlikdədir və Quran tam mənada bütün əhkamları, hər bir şeyi özündə əhatə etmişdir. Bundan sonra başqa bir hədislərə və ya hər hansısa bir kəsin sözlərinə ehtiyac yoxdur”.

English

Pages