Bidətçilərlə münasibət

"Onların səndən sonra nə etdiklərini bilmirsən" hədisi ilə atılan şübhə

Bidət əhli Peyğəmbərin ﷺ hovuzu haqda hədisi dəlil gətirib səhabələrin Peyğəmbərdən ﷺ sonra dönük olduğunu deyirlər. Hədis belədir: “Mən Qiyamət günü hovuzun başında olarkən məni tanıyan və mənim tanıdığım bir qrup insan mənim yanıma gələcəklər. Lakin (mələklər) onları hovuzdan uzaqlaşdıracaqlar. Mən deyəcəyəm: "Ey Rəbbim, onlar mənim səhabələrimdir". Mənə deyiləcək: "Sən, onların səndən sonra nə törətdiklərini bilmirsən”. (əl-Buxari, 4371, 4740), digər hədisdə deyilir: "(Həmin vaxt) əshabələrimdən bəzilərini sol tərəfə aparacaqlar.

English

"Peyğəmbəri ﷺ yuxuda deyil, ayıq şəkildə diri şəkildə də görmək olar" şübhəsi

Bidət əhli iddia edir ki, Peyğəmbəri ﷺ yuxuda deyil, ayıq şəkildə diri şəkildə də görmək olar.

English

“...Səmada olanlar da sizə rəhm etsin” hədisi ilə atılan şübhə

Bidət əhli bu hədisi dəlil gətirirlər: "Allah mərhəmətli olanlara Öz rəhməti ilə müamilə edər. Elə isə siz də, yer üzərində olanlara qarşı mərhəmətli olun ki, səmada olanlar da sizə rəhm etsinlər". Onların bu hədisi gətirməkdə məqsədləri bu hədisdə nəzərdə tutulan "göy əhli" deyildiyi zaman mələklərin nəzərdə tutulması və mələklərdən kömək istənilməsinin icazəli olmasıdır.

English

Pages