rəhbərlərə itaət

Cihadın şərtləri

İslam dininin bütün ayinləri qaydalarsız və şərtlərsiz mümkün olmadığı kimi, cihadın da müəyyən qaydaları və şərtləri var. Bu, cihad mövzusunda çox vacib məsələdir. Cihad yalnız bu qaydalar və şərtlər olduqda cihad sayılır və Uca Allah tərəfindən qəbul edilir.

1. Cihadda niyyət ixlaslı olmalıdır (yəni, məqsəd Allahın razılığını qazanmaq olmalıdır). Cihad yalnız Allah rizası üçün, Allahın razılığını qazanmaq üçün edilməlidir. 

English

Hz. Hüseyn və İbn əz-Zubeyr rəhbərə qarşı çıxıblar şübhəsi

Hüseyn ibn Əlinin Yəzid ibn Müaviyəyə qarşı, Abdullah ibn əz-Zubeyrin Həccaca qarşı və İbn Əşəsin Həccaca və Abdul-Məlik ibn Mərvana qarşı çıxmasını rəhbərə qarşı çıxmağın icazəli olmasına dəlil kimi gətirirlər.
 
English

İxtilafdan çıxmaq üçün orucluğun başlanması və bitməsini dövlət başçınıza həvalə edin

Daimi elmi araşdırmalar və fətvalar mərkəzinə belə bir sual verilir: "Biz radio vasitəsi ilə Səudiyyə Ərəbistanında orucluğun başlanmasını eşidirik amma biz hələ ayı görməmişik. Buna görə də bizim aramızda ixtilaf düşür, bəziləri radio ilə eşitdiklərinə əsasən oruc tutur, digərləri isə ölkəmizdə ayın görsənməsini gözləyirlər. Bu artıq bizim aramızda çox dəhşətli ixtilafa gətirib çıxarıb. Xahiş edirik bizə bu haqda fətva verin?!"

English

Pages