bidətçilərlə münasibət

İmam Əhmədin "Usulus-Sunnə" əsərində bidət haqda

Səhabələrin yaşadıqları dindən tutunmaq və onlara tabe olmaq

English

Alimlərin əti zəhərlidir

English

İmam Əhmədin "Axirət diyarında Allahı görməyə iman gətirmək" sözünə Şeyx Rabidən şərh

İmam Əhməd (Allah ona rəhm etsin) buyurur: “Kim hədisin şərhini bilməsə, onu anlamasa və bu hökm şəriətdə varid olunsa, bu hədisə iman gətirib təslim olması vacibdir. Misal olaraq “Sadiqul-Məsduq” (doğru olan və doğruluğu təsdiq edilən Peyğəmbər - sallallahu aleyhi və səlləm), qədər haqqında rəvayət olunan və (Qiyamət günü) Allahı görməyə aid olan hədislər kimi. Bu hədisləri eşidənin qulağına bu sözlər təəccüblü gəlsə belə, onun boynuna düşən buna iman gətirmək, bundan bir hərf olsa belə inkar etməmək ona vacibdir”

English

Pages