bidətçilərin üslubları

Bidət əhlinin şübhələrinə aldanmamaq üçün qaydalar...

Ey müsəlman qardaşım! Bil ki, bidət əhli Əhli-Sünnə kitablarından əhli-sünnənin əleyhinə dəlil gətirərkən aşağıdakı yollardan birinə əl atılıb.

1. Kitabın orijinalında olmayan məsələ gətirilib.

2. Zəif və uydurma hədis gətirilib.

3. Alimin təfsilata ehtiyacı olan ümumi sözləri gətirilib.

4. Alimin xətası gətirilib.

5. Alimin azmış firqələrin adından dediyi, lakin öz fikri olmadığı söz alimin adından gətirilib.

6. Alimin şaz görüşü, əhli sünnə tərəfindən məqbul olmayan görüşü gətirilib.

English

Xavariclərin vəsfi - Şeyxul-İslam İbn Teymiyyə

Xəvariclər İslamda ilk çıxan, Sünnədə və əsərlərdə ən çox məzəmmət olunan bidət firqələrindəndir. Onların babalarından sayılan Zul Xuveysirə Peyğəmbərə (salləllahu aleyhi və səlləm) "Ya Muhəmməd! Adil ol"- deyərək məxluqatın ən xeyirlisi olan Allah Rəsulunu (salləllahu aleyhi və səlləm) ədalətsizlikdə ittiham etmişdir. Daha sonra onlar Hz. Osmanın və Hz. Əlinin (Allah onlardan razı olsun) dövründə çoxalmış, müsəlmanlara qarşı çıxmış, onların qanını tökmüşlər.
 
English

Təkfirçilərin əlamətləri

Təkfir fikirləri ayrı-ayrı fərdlər və toplumlar arasında yayılmışdır. Lakin, onların bəzi vəsflərini qeyd etmək olar. Onlar aşağıdakılardır:

English

Pages