"Rəhbəri təkfir etmirik, amma o, şəri rəhbər deyil" şübhəsi

Undefined

Şeyx Süleyman Ruheyliyə (Allah onu qorusun) belə bir sual verilir: "Hörmətli Şeyx, sual verən deyir ki, Allah sizdən razı olsun, bəzi elm iddia edənlər deyirlər ki,

"Ölkə başçısı müsəlman olsa da belə, qeyri-şəri (qeyri-qanuni) başçı sayıla bilər", "Biz Allahın nazil etdiyi ilə hökm verməyən və çoxlu günahları olan müsəlman başçını təkfir etmirik, bununla yanaşı onu şəri başçı saymırıq və ona olan itaəti Allaha olan itaətdən və Allaha yaxınlaşdıran ibadətdən də saymırıq. Bu başçıya yalnız qeyri-müsəlman başçıya itaət edildiyi kimi "məsləhə" (fayda) baxımından itaət edirik". Bu fikri iddia edənlər deyirlər ki, bu fikir Əhli Sünnənin fikridir. Biz onları inkar edərək bu sözlərini bidət saymalıyıq, yoxsa susmalıyıq?

Şübhəyə cavab: 

Süleyman Ruheyli (Allah onu qorusun) belə cavab verir: "Şeytan insana çoxlu saylı yollardan yaxınlaşır. Bu yollardan biri də şeytanın bəzi insanlara xoş göstərərək onlara: "Hakimiyyətdə bərqərar olmuş müsəlman başçı şəri (qanuni) cəhətdən itaət ediləsi rəhbər sayılmaya bilər, buna görə də ona ancaq ümumi olaraq xeyir güdmək baxımından itaət olunur" - deməsidir.

Çünki bəzi insanlar var ki, başçını təkfir etməyi qəbul etmir, lakin ona deyilsə ki; "Bu başçı müsəlmandır. Onu təkfir etməkdən, müsəlmanların qeybətini etməkdən Allaha sığınırıq. Buna baxmayaraq o, şəri hakim deyil, çünki onun günahları var. Çünki o şəriət ilə hökm vermir".

Biz deyirik: Məsələnin kökünə müxalif olan bu söz bidət sözlərdən sayılır. Əhli Sünnə val-Cəməa İslamı və hakimiyyəti sabit olan şəxsə, Uca Allaha asi olmaq xaricində, ona itaət etməyin vacib olmasında ittifaq etmişlər. Çünki, o, müsəlmanların əmr sahibi sayılır. Əhli Sünnə hakimiyyəti və İslamı sabit olana səhabə, Allahın övliyası və s. demir. Hər bir insan öz əməlinə cavabdehdir. Lakin onlar (Əhli Sünnə) hakimiyyət baxımından deyirlər:

"O, Allaha asilik istisna olmaqla, itaəti vacib olan müsəlman rəhbərdir. Onun namusu və şərəfi müdafiə olunmalıdır. Səhvləri və eybləri danışıq və geyim tərzində olsa belə yayılmamalıdır. Çünki rəhbərə edilən təzim Allaha edilən təzimdəndir. Rəhbərin heybətini itirməyə çalışmaq isə bidət əhlinin yoludur. Əhli Sünnə val-Cəməa daha da irəli gedərək deyir ki, "Rəhbərin hakimiyyətə gəlməsi şəri yol ilə olmasa belə, hakimiyyətə gəlsə və hakimiyyət onun ilə və üçün bərqərar olarsa, onun hakimiyyəti şəri (qanuni) sayılır. Əgər bir rəhbər hakimiyyətə qılıncla gələrsə - ona qılınclahakimiyyətə gəlməsi icazəli deyil - lakin hakimiyyətə gələr və rəhbər olarsa, bu iş onun üçün tamamlanarsa, onun hakimiyyəti və hökmü şəri olar və Uca Allaa asilik istisna olmaqla həmin rəhbərə itaət etmək vacib sayılır". Əhlü Sünnə val-Cəməa bu söz üzərində ittifaq etmişlər. Fərqi yoxdur, desək ki, kökündən bu məsələdə ixtilaf olmamışdır, yaxud da ilk əsrdə ixtilaf olmuş, sonra isə bu ixtilaf aradan qalxaraq bu məsələnin üzərində Əhli Sünnə val-Cəməa ittifaq etmişlər. Deməli, Əhli Sünnə val-Cəməanın icması ilə müsəlmanlardan bir şəxs müsəlmanlar üçün rəhbər olar və hakimiyyət onun üçün tamamlanarsa, o şəxs Allaha asilik istisna olmaqla itaət edilməsi vacib olan müsəlman rəhbər sayılır.

Şeyx Süleyman Riheyliyə (Allah onu qorusun) verilən sualın video yazısı əsasında:  https://www.youtube.com/watch?v=yzS4ASbW_88