"Allah müşrikləri cahil adlandırır" şübhəsi

English

Şübhə olaraq deyirlər ki, Allah Qurani-Kərimdə kafirləri cahil adlandırır: "De: "Mənə Allahdan qeyrisinəmi ibadət etməyi əmr edirsiniz, ey cahillər?" Sənə və səndən əvvəlkilərə belə vəhy olunmuşdur: "Əgər şərik qoşsan, əməlin puç olacaq və mütləq ziyana uğrayanlardan olacaqsan". (əz-Zumər, 64 - 65). Deməli, indiki cahillər kafirdirlər.

Mövzular: