“Ondan xeyri götürüb, şəri tərk edəcəyəm” - Şeyx Süleyman ər-Ruheyli

English
Video: 

Şeyx Süleyman ər-Ruheyli (Allah onu qorusun) buyurur: "İmam Malikin (Allah ona rəhm etsin) dediyi kimi “Batilə yaxın durmaq həlakdır”. Buna görə də, əgər bir şəxs bidətlə tanınarsa, hava əhlindən olması ilə tanınar. Həmçinin, öz fənnində əlinə bayraq verilmiş imam olmazsa, kitablarında xeyir olsa belə bu şəxsdən elm almaq məsləhət bilinməz və kitablarının oxunması məsləhət bilinməz! Əgər elm əhli bir şəxsdən çəkindiriblərsə, elm tələbəsi öz tələbələrinə onun kitablarını məsləhət görə bilməz! Onun kitablarında olan xeyir başqa kitablarda da mövcuddur. Madəm ki, öz kitablarında batili təqdir edir, özü də bayraq verilmiş elm əhlindən deyilsə, onun kitablarına yaxın durmaq insanı bidətə sala bilər!

Şeytanın addımları bu mövzuda ən təhlükəli formada olur. Mən bir tələbə tanıyıram, bizdə şəriət fakultəsində oxuyurdu. Bidət əhli ilə münasibətdə çox şiddətli idi. Hətta öz müəllimlərindən “İxvanul-Muslimin”dən olanlara salam belə vermirdi. Bu bir neçə il qabaq idi. Sonra isə, subhanallah, ona elə bir fikir gəldi ki, yəni.. “bu kəsdə xeyir var”, “onun öz üslubu var” - mən ondan xeyri götürəcəm, şərini tərk edəcəyəm”. Onların yanlarına getməyə və kitablarını oxumağa başladı. Allaha and olsun ki, insan tamamilə dəyişdi və Əhli-Sünnəyə qarşı danışmağa başladı: “Əhli-Sünnə şiddətlidirlər”, “sərtdirlər” və s. sözlər deməyə başladı. Beləcə, batil əhlinə tərəf meyl etməyə başladı.

Batilə yaxın düşmək həlakdir…!!!

Kim batilə yaxin düşərsə, çox az qalar ki, o da batil desin...!!!

Buna görə də İmam Malik (Allah ona rəhm etsin) deyirdi: “Batilə yaxın durmaq həlakdır”.

Şeyx Süleyman ər-Ruheylinin (Allah onu qorusun) səsli yazısından