mənhəc

əl-Ənkəbut surəsinin son ayəsinin düzgün başa düşülməsi

Uca Allah buyurur: Uğrumuzda cihad edənləri mütləq Öz yolumuza yönəldəcəyik. Şübhəsiz ki, Allah xeyirxah əməl sahiblərilədir” (əl-Ənkəbut, 69).
English

Alimlərə tabe olmağın vacibliyi

Uca Allah buyurur: “Əgər bilmirsinizsə, zikr əhlindən soruşun” (ən-Nəhl, 43)

English

Azərbaycanda olan bəzi elm tələbələrinin düşdüyü zəlalətlər

1. Bidət əhlinin “Geniş mənhəcə dəvət” və “Biz (şəxsləri) düzəltməli, lakin onları cərh etməməliyik” qaydası; Daha ətraflı: “Geniş mənhəc” prinsipi

English

Pages