Hakimə itaət etmək hədisləri indiki hakimlərə də aiddir?

Sual: 
as-Salamu aleykum. Hakimə itaət etmək hədisləri indiki hakimlərə də aiddir, yoxsa yalnız keçmiş hakimlərə aid idi?
Cavab: 

Va aleykumus-Sələmu va rahmətullah. İslam dinində hakim müsəlmandırsa, o zalım olsa da ona halal olan məsələlərdə itaət etməkvacibdir. Belə ki, Peyğəmbərimizin hədislərində hakim zalım olsa da ona itaət etmək əmr edilir. Rəhbərlər aid hədisləri oxusanız bunu görəcəksiniz. Daha ətraflı:

İtaət keçmişdəki rəhbərlərə xasdır, yoxsa müasir rəhbərlərə də aiddir?

Rəhbərə tabe olmaq və onun zülmünə səbr etmək haqda hədislər

Sələf alimlərinin rəhbərlərə tabe olmaq haqda sözləri