Qüvvə olsa zalım müsəlman hakimə qarşı çıxmaq olarmı?

Sual: 
Səlamu aleykum. Qüvvə olsa zalım müsəlman hakimə qarşı çıxmaq olarmı?
Cavab: 
Va aleykumus-Sələmu va rahmətullah. Hakim zalım olsa da əgər müsəlmandırsa, ona qarşı çıxmaq haramdır. Yüzdən çox hədis var ki, hakimə tabe olmağa dəlildir. Belə ki, ədalətli hakimə tabe olmaq hər bir halda dinimizdəndir. Lakin, hədislərdə gələn itaət əsasən zülm olan yerdə hakimə itaətdən gedir. Həmçinin, hakimə qarşı çıxmaq islah yolu deyil. Hətta, Peyğəmbərlər hakimlərə qarşı çıxmağa çağırmayıblar, islaha çağırıblar. Həmçinin oxuyun: