Əbu İshaq əl-Huveyni kimdir?

Sual: 
Salam aleykum. Əbu İshaq əl-Huveyni kimdir?
Cavab: 

Va aleykumus-Sələmu va rahmətullah. Əbu İshaq əl-Huveyni ixvan və təkfirçidir. O, tövhidə dördüncü qism salan hakimiyyət tövhidini çıxardanlardandır. Müasir dövrdə olan hakimlərin heç birini şəri saymır. İsrarlı şəkildə böyük günah edəni kafir sayır. Ona sələfi deyən Əli əl-Hələbi və onun kimilər olub. Şeyx Muqbil (Allah ona rəhm etsin) və ondan sonra gələn alilmlər ona bidətçi deyiblər. O, bu əsrin xavariclərindən, mitinqə və xuruca çağıranlarındandır.

Mövzular: