təkfir

Şeyx Ğuneymanın bəyanatı

Aləmlərin Rəbbi olan Allaha həmd olsun! Allahın qulu və Elçisi Peyğəmbərimiz Muhəmmədə Allahın salavatı və salamı olsun! Sonra isə:

English

Pages